Lossonczy Ibolya

“Már egy egész rövid együttlét ezekkel a halk formákkal valószínűvé teszi, hogy emögött a szerénység mögött nagy igény szunnyad. Valami igen finomat és gyöngédet és lényegeset, valahonnan igen mélyről felszínre hozni, lehetőleg minél halkabban, érzelmi és értelmi tömörségben: gyöngyszemet.”

Lossonczy Ibolya koratavaszi kiállításáról.
Hamvas Béla – Kemény Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon. Budapest, Misztótfalusi, é. n. (1947), 75.