Írott napló

Lossonczy Tamás 26 naplófüzetet hagyott hátra, mely 4645 oldalból és 164 mellékletből áll, melyek nem tartoznak a szöveg tárgyához. Az utolsó füzetben például Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban c. versének és 5 rajznak a xerox másolata, valamint egy névjegykártya található. A füzetek előzéklapján betűrendes tárgymutató van, mely megmutatja, hogy az adott személyről vagy témáról hányadik oldalon olvashatunk.

Az első naplóbejegyzés 1945. július 2. A folyamatos bejegyzések 1949. április 15-től megszakadnak, mert tart a házkutatástól, majd 1963. augusztus 13-án folytatódnak egészen 1996. június 5-ig. Szembetegsége (makuladegeneráció) a továbbiakban meggátolja a naplóírásban, látása erősen megromlik, majdnem megvakul. Később második felesége biztatására hangnaplót készít.